Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim

Majdan Wielki 392, 22-440 Krasnobród

 

Tryb przyjmowania i kierowania osób

Tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 marca 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 734)

Do domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Informacje

Liczba wyświetleń: 266
Utworzono dnia: 21.04.2021

Historia publikacji

  • 21.04.2021 08:33, Administrator
    Dodanie strony: Tryb przyjmowania i kierowania osób